PDF
Senast publicerad: 2018-06-19

Planerad gallring av Kesberget

I början av juli planeras det en gallring av träd inom friluftsområdet Kesberget. Det kommer att vara Södra skogsägarna som kommer att utföra arbetet på uppdrag av Vårgårda kommun.

Arbetet planeras att pågå mellan juli-september. Syftet med arbetet är att stärka tillgängligheten inom området genom att skapa en ljusare och mer attraktiv miljö för våra kommuninvånare. Tryggheten är en viktig aspekt kring detta område då vi vill att alla ska ha tillträde till denna fantastiska plats.

Man kommer för utom gallring av skogen avverka de träd som bedöms farliga för allmänheten.

Ett dialogmöte har hållits i februari med berörda föreningar och personal från Vårgårda kommun samt södra. Synpunkter har löpande lämnats in till Södras representant under våren.

Har du frågor eller synpunkter kontakta:

Daniel Miglavs Gatuingenjör Vårgårda kommun
E-post: daniel.miglavs@vargarda.se
Tfn: 0322-600645

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons