PDF
Senast publicerad: 2016-10-05

Kommunalt avlopp

Avloppshantering

Kommunalt omhändertagande av avlopp görs i tätorterna Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. Lagmansholms avlopp pumpas via en överföringsledning till reningsverket i Vårgårda. Under 2015 kommer även avloppet från Östakulle att pumpas till Vårgårda.  

På reningsverket på Hjultorp renars allt avloppsvatten som kommer från kommunens avloppsnät. Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Avloppsvattnet från Lagmansholm transporteras till Hjultorps avloppsreningsverk via en överföringsledning.

Avloppsvatten, eller spillvatten, som det också kallas, uppstår exempelvis när man spolar på toaletten, diska, tvättar eller duschar. Det kommer också avloppsvatten ifrån industrin. Provtagning sker på avloppsvattnet både innan och efter rening. Resultaten bevakas av miljönförvaltningen som är tillsynsmyndigheten.

Felanmälan av kommunalt vatten och avlopp


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons