Bli leverantör Bli leverantör
Miljökrav Etablering - mark och lokaler
Företagsregister Företagsregister


Länk till Företagsklimat, webbplats Svenskt näringsliv Länk till Företagsklimat, webbplats Svenskt näringsliv


Etablera och utveckla dig i Vårgårda Etableringsguide

Nyheter

 • Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun mars 2021

  2021-03-05 14.16
  Nyheter om offentlig upphandling ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året. Läs mer
 • Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun

  2020-10-16 12.31
  Kommunen kommer i slutet av 2020 att göra det möjligt för företagare, allmänheten och andra att prenumera på upphandlingar i kommunen. Anmälan till prenumerationen kommer att ske via hemsidan, www.vargarda.se. Prenumerationen inkluderar alla utgivna nyhetsbrev, planerade näringslivsträffar om upphandling och samtliga annonserade upphandlingar i kommunen. Mer information kommer att läggas ut
  på hemsidan och i nästa nyhetsbrev.
  Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons