Nyheter

  • Vy över kraftledningar

    Kortfattad energirådgivning för företag


    Den senaste tiden har många kontaktat kommunens energirådgivning angående stigande elkostnader. Den här informationen är ett försök att kortfattat beskriva några möjligheter att spara på framförallt el för företag. Läs mer
  • Vy över Vårgårda tätort sett från Kesbergsbacken.

    Beredskap för företag, i kris och krig


    Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt. Nu samlar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) information riktad till företag i en kampanj. Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons