PDF
Senast publicerad: 2018-11-19
Björkängen i Vårgårda kommun

Inbjudan till markanvisningstävling gällande kvarteret Björkängen i Vårgårda

Vårgårda kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att området Björkängen i Vårgårda ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan.

Vårgårda kommun är belägen, med mycket goda kommunikationer, längs både E20 och västra stambanan. Kommunen är expansiv och efterfrågan på bostäder har ökat markant de senaste åren.

Tävlingen är uppdelad i två delar där den första delen är öppen fram till 2018-12-14.

Intresserade exploatörer får under tävlingsperioden lämna in förslag till byggnation, i enlighet med inbjudan. Kommunen väljer sedan ut maximalt tre aktörer som ges möjlighet att fördjupa sitt förslag innan beslut tas om vilken exploatör som kommunen vill teckna ett markanvisningsavtal med.

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas till samhällsbyggnadschef, Alfred Dubow, alfred.dubow@vargarda.se.

Ytterligare kontaktuppgifter finns i inbjudan.

Till inbjudan för markanvisningstävling
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons