PDF
Senast publicerad:

Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun mars 2021

Nyheter om offentlig upphandling ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Kontakt Vårgårda upphandlingsfunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Familjerådgivning

Omfattning: Familjerådgivning avser en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningen ska prioritera familjer med små barn upp till 10 år.

Avtalsperiod: 2021-02 till 2023-02, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: 1. S:T Lukas Alingsås-Lerum

Porsling och köksredskap

Omfattning: Ett heltäckande sortiment av av porslin och köksredskap som t.ex. knivar, saxar, bestick, glas, bordstillbehör med mera.

Avtalsperiod: 2020-10 till 2021-10.

Leverantör: 1. Martin & Servera AB

Handledningstjänster

Omfattning: Handledningstjänster inom flera förvaltningar. Handledning som kan ske i grupp eller individuellt för chefer och medarbetare. Handledning ska stärka, stödja och kompetensutveckla personalen i sin professionella yrkesutövning.

Avtalsperiod: 2021-03 till 2023-02, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer: Relationskonsulterna i Sverige AB, Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling AB, Psykologpartners W & W AB, Firma Maria Lundgren Dellgran, S:t Lukas i Göteborg AB, Vertebra AB

Energi- och klimatrådgivning

Omfattning: Uppdraget avser konsultuppdrag inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen för genomförande av projekt och rådgivning inom sju olika småkommuner i Västra Götaland som har ett samarbete inom energi- och klimatrådgivning

Avtalsperiod: 2021-03 till 2021-12, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: 1. Teknik & Dokumentation i Alingsås AB

Potatis

Omfattning: Uppdraget gäller löpande försäljning och leverans av kommunen samlade behov av färsk skalad och tvättad potatis under avtalsperioden.

Avtalsperiod: 2021-10 till 2025-10.

Leverantör: 1. Grönsakshuset i Norden AB

Konsult för förstudie gällande boende för äldre

Omfattning: Uppdraget innebär att ta fram en förstudie som utreder kommunens handlingsalternativ och skapar ett beslutsunderlag för fortsatta politiska beslut gällande boende för äldre i kommunen.

Avtalsperiod: 2020-12 till 2021-05.

Leverantör: 1. Norem AB

Förskola Fagrabo ängar

Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på SKL Kommentus ramavtal ”förskolebyggnader 2018”. Avtalet omfattar en ny förskola till Fagrabo ängar.

Avtalsperiod: 2020-11 till 2021-12.

Leverantör: 1. Skanska Sverige AB

Signs of Safety

Omfattning: Socialtjänsten i Vårgårda har beslutat att implementera arbetsmetoden ”Signs of safety” som innebär ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Avtalet avser utbildning, införande och handledning i metoden Signs of safety.

Avtalsperiod: 2021-12 till 2023-02, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: 1. ReForma Socialt Arbete AB

System för debitering av vatten- och avloppsavgifter

Omfattning: Uppdraget består av leverans av ett väl fungerande system för debitering av vatten- och avloppsavgifter mot kommunens kunder.

Avtalsperiod: 2020-12 till 2022-12, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Leverantör: 1. EDP Consult AB

Transporttjänster av mat, tvätt och internpost

Omfattning: Uppdraget består av transporttjänster för mat, tvätt och internpost inom kommunen.

Avtalsperiod: 2021-03 till 2023-03, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: 1. Vårgårdabuss AB

Ärendehanteringssystem för bygg och miljö

Omfattning: Uppdraget består av att leverera ett system till bygg- och miljöenheten för ärendehantering och för handläggning enligt lagstiftning inom miljö och hälsoskyddsområdet samt plan- och bygglagen.

Avtalsperiod: 2021-03 till 2024-13, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Leverantör: 1. Atea Sverige AB

VA-arbeten vid Hobergsvägen i Vårgårda, totalentreprenad

Omfattning: Uppdraget består av att anlägga nya VA-ledningar i korsningen mellan Wallentinsvägen och Hobergsvägen på en sträcka om cirka 58 meter samt anlägga en ny spillvattenbrunn.

Avtalsperiod: 2020-12 till 2021-02, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Leverantör: 1. KS Mark Sverige AB

Lena skola, ombyggnad infart

Omfattning: Objektet avser ombyggnation av infartsväg till Idrottshallen, Lena skola. Entreprenaden avser nyanläggning av Gata inklusive belysningsanläggning.

Avtalsstart: 2020-12.

Leverantör: 1. Nordic Road Services AB

Entrémattor

Omfattning: Ramavtalet avser hyra eller köp av entrémattor.

Avtalsperiod: 2020-11 till 2022-06.

Leverantörer (hyra av entrémattor): 1. Berendsen Textil Service AB 2. CWS-boco Sweden AB 3. Kåpi Tvätt AB Leverantörer (köp av entrémattor): 1. CWS-boco Sweden AB 2. Kåpi Tvätt AB

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2021. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

  • VA-anläggningsarbete samt akuta arbeten med lagning av ledningsnät
  • Markarbeten
  • Arbetskläder
  • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
  • Vitvaror
  • Flyttjänster
  • Verkstadsbesök för fordon
  • Storköksmaskiner
  • Maskindisk- och tvättmedel
  • Mjölk 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons