PDF
Senast publicerad:
planområde Johannedal

Beslut i markanvisningstävling för Johannedal

Kommunen har aviserat markanvisningstävling för området Johannedal i Vårgårda tätort. Flera intressenter har visat intresse och kommunen har valt ut tre aktörer som ha fått fördjupa sina förslag. Samtliga tre förslag motsvarar det som kommunen har önskat i ett genomförandeskede av området.

De aktuella projekten har bedömts utifrån gestaltning, användning/innehåll, ekonomi, genomförbarhet, tidplan samt miljö/energi.

Vid en sammanvägd bedömning beslutar Vårgårda kommun att TB-gruppens förslag bäst motsvarar kommunens uppsätta kriterier.

TB-gruppen ges möjlighet att ensidigt förhandla med kommunen om ett markanvisningsavtal för området. Om ett sådant avtal inte kan träffas kan kommunen komma att vända sig till någon av de andra aktörer som har deltagit i markanvisningstävlingen.

Vårgårda kommun vill tacka för intresset av att vara delaktiga i Vårgårdas utveckling och för mycket väl genomarbetade förslag.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons