PDF
Senast publicerad:
Vårgårda informerar

Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda

Nyheter om offentlig upphandling ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Förändrade tröskelvärden

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena. 2022-01-01 sker en ändring av tröskelvärdena, vilket i praktiken innebär att bland annat direktupphandlingsgränsen höjs.

2022-02-01 träder nya förenklingar av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna i kraft. De nya lagarna innebär höjda direktupphandlingsgränser enligt nedan:

Direktupphandlingsgränser

LOU (värden anges exkl. moms)

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Sociala och andra särskilda tjänster

Direktupphandlingsgränsen

2022-01-01 – 2022-01-31

626 284

626 284

626 284

Direktupphandlingsgränsen

från 2022-02-01

700 000

700 000

7 802 550

Direktupphandlingsgränser

LUF (värden anges exkl. moms)

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Sociala och andra särskilda tjänster

Direktupphandlingsgränsen

2022-01-01 – 2022-01-31

1 165 804

1 165 804

1 165 804

Direktupphandlingsgränsen

från 2022-02-01

1 200 000

1 200 000

10 403 400

Nya lagar om offentlig upphandling

2022-02-01 träder nya förenklingar av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna i kraft. Några av de ändringar som genomförs är:

 • Höjda direktupphandlingsgränser (se ovan)
 • För nationella upphandlingar under tröskelvärdena föreslås inga särskilda förfaranden i lagarna utan upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma sina upphandlingsförfaranden
 • De direktivstyrda reglerna om ramavtal kommer inte längre att gälla vid icke-direktivstyrd upphandling. I stället blir den upphandlande organisationen fri att själv utforma ramavtalen vid icke direktivstyrd upphandling.
 • En särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande organisation och anbudsgivare i en pågående upphandling.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 2 juli 2021 (senaste nyhetsbrevet):

Fordonsverkstad

Omfattning: Avtalet omfattar kommunens behov av verkstadsbesök för personbilar och lätta lastbilar.

Avtalet omfattar även däckhotell, däckservice, tvätt och däckbyten.

Avtalsperiod: 2022-01 till 2024-12.
Leverantör:

1. Göran Svenssons Bilverkstad AB

Litteratur

Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”litteratur 2020”. Ramavtalet omfattar tryckt litteratur med och utan biblioteksutrustning, utgiven i Sverige och utomlands.

Avtalsperiod: 2021-10 till 2025-10.

Leverantörer: Adlibris AB och Langoon AB

HVB-hem

Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”HVB Vuxna med missbruk 2019”. Ramavtalet syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av privata utförare inom HVB för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Avtalsperiod: 2021-09 till 2025-09.

Konsulentstödd familjehemsvård

Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”Konsulentstödd familjehemsvård 2019”. Ramavtalet är brett och syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av konsulentstöddfamiljehemsvård för barn och unga samt vuxna.

Avtalsperiod: 2021-09 till 2025-09.

Stödboende

Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”Stödboende 2017”. Stödboende 2017 är ett ramavtal som möter behovet av placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år.

Avtalsperiod: 2021-03 till 2023-03, med möjlighet för Adda att förlänga avtalstiden i ytterligare två år.

Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter

Omfattning: Ramavtalet erbjuder en prenumerationstjänst med ett brett utbud av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form till mottagningar, kontor eller bibliotek.

Avtalsperiod: 2021-05 till 2025-05.

Leverantör:
1. Prenax AB

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2021. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

 • Trygghetslarm
 • Beläggningsarbeten
 • Mobiltelefoner och telefoni
 • Teknik för råvattenrening
 • Fönsterputs
 • Företagshälsovård
 • Hantverkartjänster - bygg
 • Digitala underskrifter
 • Tekniska konsulter
 • Bemanningstjänster - Socialtjänst
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons