PDF
Senast publicerad:

Farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag och verksamheter är även skyldiga att kunna rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.

Företag kan lämna små mängder farligt avfall på återvinningscentralen. Vid avlämnande av farligt avfall skall ett transportdokument lämnas in.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är giftigt för människor och miljö. Avfallet kan vara tillexempel explosivt, brandfarligt, smittförande eller frätande.

Exempel på farligt avfall är:

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Färg- och limrester
 • Lysrör
 • Lösningsmedel
 • Oljeavfall  

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och obehöriga, gärna i ett låst utrymme. Giftklassat avfall måste alltid hållas inlåst. Farligt avfall ska även förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall kräver alltid tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen.

Tänk på att farligt avfall endast får transporteras av entreprenörer som har tillstånd för transport av farligt avfall utfärdat av Länsstyrelsen. Du är själv ansvarig att kontrollera att tillstånd finns.

 • Om du har mindre än 100kg eller 100 liter farligt avfall behöver du endast anmäla transporten till Länsstyrelsen.
 • Har du mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall i din verksamhet behöver du först ansöka om ett giltigt transporttillstånd hos Länsstyrelsen. 

Transportdokument behövs både när du använder en extern transportfirma och när du själv transporterar avfall.

Transportdokumentet ska innehålla uppgift om:

 • Avsändare
 • Mottagare
 • Transportör
 • Hämtningsdatum
 • Avfallsslag
 • Avfallsmängd

Transportdokumentet ska vara undertecknat av avfallslämnaren.

Spara en kopia

Du bör spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten i minst ett år. Transportdokumenten kan dessutom användas som grund för verksamhetens egenkontroll och uppföljningsarbete.

Bekräftelse ska skickas till dig

Även om du använder en mellanhand i form av en extern transportfirma för att forsla bort farligt avfall ska du få en bekräftelse på att ditt avfall har ankommit till mellanlagret eller behandlingsanläggningen.

Reglerna säger att den som bedriver verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas ska skicka en bekräftelse till avfallslämnaren på att det farliga avfallet tagits emot. En faktura kan vara en form av bekräftelse.

Det ska av bekräftelsen framgå vilket avfallsslag och hur stor mängd som tagits emot. Då kan du som avfallslämnare kontrollera att den mottagna mängden stämmer med uppgifterna i transportdokumentet. 

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons