PDF
Senast publicerad:

Rapportering av farligt avfall

Den 1 november 2020 började nya regler gälla för hur verksamheter ska rapportera farligt avfall. Rapporteringen kommer ge Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter bättre underlag över hur avfallshantering sköts och hur landets verksamheter kan förbättra sin hantering av farligt avfall.

Verksamheter som berörs

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. För dessa verksamheter är det viktigt att avfallet hanteras rätt då det kan vara miljöfarligt, brandfarligt, frätande, explosivt, smittförande eller giftigt för människor.

Produkter räknas som avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

I avfallsförordningens bilaga 3 finns alla avfallstyper där farligt avfall är märkta med en asterisk. En länk till avfallsförordningen finner ni längst ner på sidan.

Ditt ansvar som företagare

Verksamhetsutövare har tidigare varit skyldiga att föra anteckningar om sin hantering av farligt avfall. Från och med 1 november 2020 skärps denna regel då alla uppgifter om hantering av farligt avfall ska rapporteras in digitalt till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida.

Rapporteringen ska göras inom två arbetsdagar efter hantering av avfallet, det vill säga då du lämnat det till någon annan genom hämtning eller lämning hos godkänd avfallsanläggning.

Även kommunens återvinningscentral omfattas av rapporteringskravet och det är därför viktigt att du som företagare kan lämna information om avfallet du lämnar. Nedan finns en blankett som ska lämnas till personalen på ÅVC om ni har för avsikt att lämna mindre mängder farligt avfall.

Hur används rapporterna?

Vårgårda kommun kommer ha tillgång till uppgifterna från Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifterna kommer även användas till Sveriges avfallsrapportering till EU, dit alla medlemsländer i unionen ska rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall. Rapporterna i avfallsregistret kommer även underlätta arbetet vid spårning av farligt avfall och för att förhindra eller upptäcka brott mot avfallslagstiftningen.

Mer information på Naturvårdsverkets hemsida

På Naturvårdsverket finns mer information om de nya reglerna, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons