PDF
Senast publicerad:

Företag på Tumbergs återvinningscentral

Om vad som gäller för företag på Tumberg (Film)

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Tumbergs återvinningscentral, men de måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Har du med dig bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall eller farligt avfall (inkl. tryckimpregnerat trä) och kommer med en lätt lastbil, servicebil, traktor, företagssläp eller utlandsregistrerad bil så är du betalningsskyldig. Du ska med andra ord köra direkt upp på vågen när du anländer till Tumbergs ÅVC.

Observera att det är personalen på återvinningscentralen som avgör om ditt avfall är av privat karaktär eller av verksamhetskaraktär. I de fall du lämnar avfall som är av verksamhetskaraktär kan du bli uppmanad att betala för att få lämna det.

Regler

  • Mängden avfall som lämnas får inte överstiga vad som normalt uppkommer i ett hushåll
  • Små mängder farligt avfall kan lämnas mot avgift, en blankett ska då fyllas i för att rapportering till avfallsregistret ska kunna ske (finns längst ner på sidan).
  • Företag debiteras enligt gällande taxa
  • Allt avfall ska sorteras

Detta kan du som företagare lämna på Tumbergs ÅVC

Avfall som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen, dock bara i samma mängd som normalt uppkommer i ett hushåll. Med producentansvar menas att de företag som säljer eller tillverkar produkter är skyldiga att se till att de tas om hand när de blivit utslitna.

Mot betalning

Kostnadsfritt

Trädgårdsavfall, ris och grenar

Wellpapp

Trä

Förpackningar

Impregnerat trä

Vitvaror, inklusive kyl och frys

Energiåtervinning

Övrig elektronik

Gips

Ljuskällor

Ej återvinningsbart

Elavfall

Tegel och betong

Metall

Detta kan du som företagare inte lämna på Tumberg ÅVC 

Vi tar inte emot

Gör så här istället

Asbest och eternit

Lämna till annan godkänd mottagare

Bilar, bildelar eller bildäck

Kontakta bilskrotsfirma eller däckfirma

Gasoltuber, dykartuber mm

Lämna till återförsäljare

Sprängämnen och ammunition

Lämna till polis (ring först)

Fyrverkerier

Lämna till återförsäljare

Medicin, läkemedel

Lämna till apotek

Därför kostar det för företag

Kostnaden för omhändertagandet av huvuddelen av allt avfall som uppstår i hushållet omfattas av den grundavgift som alla hushåll betalr. Så är det inte för företag, verksamheter eller föreningar. Detta betalar för det avfall som lämnas. Även lagstiftningen skiljer mellan hushåll och företag. Det gäller särskilt det farliga avfallet. 

Avgifter för företag på återvinningscentralen

Avfallsslag

Pris per ton exkl.moms

Trä

660 kr

Impregnerat trä

1980 kr

Sorterat skrot

0 kr

Ej återvinningsbart

1540 kr

Massor av konstruktion och sluttäckning

* Förfrågan

Energiåtervinning

1320 kr

Asbest, max 20 kg

2200 kr

Gips

836 kr

Trädgårdsavfall

440 kr

Grenar och ris (flisbart)

220 kr

Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm)

10 kr/kg

Sorterat avfall av kund på ÅVC

1012 kr

Fallfrukt

400 kr

 Priserna anger i kr/ton om inget annat anges. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons