PDF
Senast publicerad:

Försäljning av tobak

Tobak är varor som innehåller tobak, t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionstobak.

Anmälan

Den som tänker sälja tobak ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobak. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Regler vid försäljning av tobak

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

  • Tobaksvaror får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.
  • Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.
  • Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.
  • Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, t.ex. med utländska varningstexter eller ingen märkning alls.
  • Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.
  • Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över tobaksförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak. Årsavgiften är 1500 kr.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons