PDF
Senast publicerad:

Dricksvattenanläggningar

Du som har en allmän eller större enskild dricksvattenanläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet. I Livsmedelsverkets föreskrifter finns kvalitetskrav och gränsvärden för dricksvatten. Där beskrivs allmänna krav på kvalitet och hygien för anläggningar som tillhandahåller dricksvatten. Föreskrifterna gäller beredning av och kvaliteten på dricksvatten – vare sig det ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Föreskrifterna gäller allmänna anläggningar och enskilda anläggningar med egen vattentäkt. Enskilda dricksvattenanläggningar ska registreras hos Bygg- och Miljöenheten och stå under offentlig kontroll om:

  • Anläggningen producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
  • Kommersiell verksamhet som till exempel kaféer, restauranger och andra livsmedelsföretag eller
  • Offentliga verksamheter som till exempel skolor, boenden, servicehus och samlingslokaler

Godkännande eller registrering

Sådan beredning i vattenverk som utgår från ytvatten, från ytvattenpåverkat grundvatten eller från grundvatten som pH-justeras och/eller desinfekteras ska godkännas. Syftet är få en förhandsgranskning av beredningen vid sådana vattenverk där risken för akuta hälsoproblem är som störst.

Övrig verksamhet som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Ifylld blankett för ansökan/anmälan av dricksvattenanläggning lämnas till Bygg- och Miljöenheten. En provtagningsplan ska lämnas in tillsammans med ansökan/anmälan.

Egenkontroll för dricksvattenanläggningar

Egenkontroll är ett system som syftar till att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Skyldigheten att bedriva egenkontroll omfattar alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten och ett HACCP baserat egenkontrollprogram för dricksvattenanläggningen ska finnas.

Egenkontroll innebär såväl förebyggande åtgärder som kontroll i efterhand. Exempel på förebyggande åtgärder inom dricksvattenförsörjningen är upprättande av skyddsområde för vattentäkt, larm och annan driftsövervakning. Exempel på kontroll i efterhand är regelbundna undersökningar av vattnets kvalitet.

Egenkontrollens omfattning och innehåll kan variera beroende på verksamheten. Egenkontroll av dricksvatten är dock mer regelstyrd än för övriga livsmedel och verksamhetsutövarens undersökningar enligt dricksvattenföreskrifterna omfattar:

  • Regelbundna undersökningar i form av normal kontroll och utvidgad kontroll.
  • Undersökningar som ingår i driftsinstruktionen.
  • Undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen.
  • Undersökningar på förekommen anledning, till exempel för att utreda orsaken till problem.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons