PDF
Senast publicerad:

Driva livsmedelsverksamhet

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Det är därför viktigt att du har den kunskap som behövs för livsmedelshanteringen samt att du i alla lägen använder den kunskapen för att trygga livsmedelssäkerheten.

Registrering av livsmedelsverksamhet

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad av Myndighetsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.   

Vissa anläggningar ska godkännas stället för registreras. Det gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och där leveranser till andra livsmedelsföretag sker. En ansökan om godkännande prövas av Livsmedelsverket. Kontakta Bygg- och Miljöenheten om du är osäker på ifall din verksamhet ska registreras eller godkännas.

Verksamhet som ska registreras

Om din verksamhet behöver registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Bygg- och Miljöenheten gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från Myndighetsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Bygg- och Miljöenheten meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.   

Om verksamheten byter ägare

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Vad händer om jag startar min verksamhet innan anläggningen är registrerad eller godkänd?

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till Bygg- och Miljöenheten bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan åtalas. Tänk på att förändringar såsom att du bygger om eller förändrar sortimentet också kan behöva meddelas Bygg- och Miljöenheten.

Upphörd eller vilande verksamhet

Om du väljer att upphöra med din verksamhet eller gör ett längre uppehåll ska du informera Bygg- och Miljöenheten om ändringen. Att upphöra med sin verksamhet eller placera den som vilande kostar inget.

Hantering av livsmedel vid tillfälliga evenemang

Ska du driva en tillfällig eller mobil livsmedelsverksamhet måste du göra en tidsbegränsad registrering av din verksamhet hos Bygg- och Miljöenheten.

Tillfällig livsmedelsverksamhet kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält vid en festival, marknad eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Bygg- och Miljöenheten kan komma att göra ett kontrollbesök på plats även vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar. Observera att tillfälliga verksamheter inte har någon årlig avgift.

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons