PDF
Senast publicerad:

Egenkontroll

Det är du som verksamhetsutövare som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta kallas för egenkontroll och bestämmelser finns i Miljöbalken.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller mer detaljerade och preciserade krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Dessa framgår av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll som du hittar på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel och medför små risker för hälsa och miljö. Läs mer om vad egenkontrollen bör innehålla här.

Krav på dokumentation

Egenkontrollen måste dokumenteras för att den som bedriver en verksamhet ska kunna visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla i verksamheten att göra rätt, underlättar uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Dokumentationen bör anpassas efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för verksamheten gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Anmäl driftstörningar

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (bygg- och miljöenheten eller länsstyrelsen), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons