Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2016-05-19

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett mycket giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns dock kvar i till exempel byggnadsmaterial och läcker ut i miljön. PCB påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. Det är svårt att bryta ner och halterna ökar uppåt i näringskedjan.

Krav på sanering

Enligt PCB-förordningen (2007:19) ska fastighetsägare till byggnader eller annan anläggning som är uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter

B) den 30 juni 2016 om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973 eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

För fogmassor och halkskyddade golv med lägre halter av PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är miljöfarlig verksamhet och ska anmälan till bygg- och miljöenheten senast tre veckor innan sanering påbörjan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons