PDF
Senast publicerad:

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter är bland annat industrier, bilverkstäder, bensinstationer, skjutbanor eller lantbruk. Även åtgärder, som hantering av förorenade massor, är miljöfarlig verksamhet. Kort och gott kan man säga att det är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp som används inom miljölagstiftningen. Att en verksamhet omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den därmed är farlig för människors hälsa eller miljön.

Vilka regler gäller för min verksamhet?

Verksamhetens typ och omfattning avgör vilka krav som ställs. Innan du startar eller ändrar din verksamhet kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd. Detta görs till bygg- och miljöenheten eller Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., beroende på omfattningen. Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet, var vänlig kontakta bygg- och miljöenheten.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn innebär att bygg- och miljöenheten ska se till att verksamheter i kommunen lever upp till miljölagstiftningen. Det är verksamheten själv som har ansvar för brister och åtgärder. Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera verksamheten så att olägenheter och påverkan på människors hälsa och miljön inte uppkommer. Vid ett tillsynsbesök är det flera områden som ses över, så som kemikalier, avfall, buller och gödselhantering.

Hur ofta en verksamhet får tillsynsbesök beror på vilken typ av verksamhet det är, vilken omfattning och vilken risk den bedöms medföra.

I bygg- och miljöenhetens tillsynsansvar ingår även att handlägga anmälningar, tillstånd och klagomål. Dessutom har kommunen en rådgivande funktion men kan även förelägga om åtgärder.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons