PDF
Senast publicerad:

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna.

Anmälan

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel eller gör en väsentlig förändring i verksamheten måste du först anmäla detta hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontroll

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du ta fram ett egenkontrollprogram, det kan tillexempel se ut så här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen.

Egenkontrollprogrammet ska svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av receptfria läkemedel och leda till en säker läkemedelshantering. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas.

Regler för att sälja läkemedel vissa receptfria läkemedel

Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år. Nikotinläkemedel får inte heller säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (dvs. langning).

Läkemedel får endast köpas in från handlare som har giltiga partihandelstillstånd beviljade av Läkemedelsverket och endast ett begränsat utbud av läkemedel får säljas utanför apoteken. Därför är det viktigt att du kontrollerar att de läkemedel du köper in är tillåtna.

Regler för försäljning av receptfria läkemedel finns i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera in hur mycket du säljer

För att Sverige ska bibehålla en nationell läkemedelsstatistik har all handel som säljer läkemedel en lagstadgad skyldighet att löpande rapportera in försäljningsuppgifter till e-Hälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan rapportera försäljningen månads- eller kvartalsvis. 

Tillsyn

På uppdrag av Läkemedelsverket utför miljöavdelningen oanmälda kontroller, i samband med livsmedelsinspektionen, för att säkerställa att verksamheten följer reglerna. Vid ett kontrollbesök behöver verksamheten exempelvis kunna visa att det finns ett skriftligt egenkontrollprogram, att ålderskontroller utförs och att de läkemedel säljs är godkända. Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till lokaler för att utföra kontrollen. Finns det brister, rapporterar miljöavdelningen in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Avgift

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för sin tillsyn per försäljningsställe och kalenderår.

Kommunen tar ut en avgift för sin tillsyn. Avgiften tas ut årsvis för innevarande år och i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige motsvarande 2 timmar handläggningstid.

Om verksamheten upphör

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel är det viktigt att du snarast meddela Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.detta.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons