PDF
Senast publicerad:

Tillsyn - hur går det till?

Vi arbetar för att människor och miljön ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Ett sätt att arbeta med detta är genom tillsyn. Tillsynen innebär att vi granskar verksamheten och dokument, så som egenkontroll och rapporter. Om något inte ser bra ut talar vi om vad som bör åtgärdas.

Tillsynsbesök

För det mesta görs tillsynen genom besök – oanmält eller inbokat. Vid tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med er om hur ni kan förbättra er verksamhet. Gott bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå.

Efter tillsynen skriver vi en rapport som ni får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite, som är en sorts böter. Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare. För vissa överträdelser kan man få betala en miljösanktionsavgift. Denna avgift går till staten.

Bygg- och miljöenheten arbetar med att hantera ansökningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi arbetar även med livsmedelstillsyn.

Vad kan ditt företag tänka på inför ett tillsynsbesök?

När vi kommer på besök ställer vi frågor om ditt företags rutiner. Du får också svara på frågor om hur ni arbetar och om vilken kompetens som finns på företaget. Ibland vill inspektören titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och liknande. Det är viktigt att personer som vet hur ditt företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler. Inför ett tillsynsbesök är det bra om ditt företag har dokument lättåtkomliga.

Som företagare betalar du för vår tillsyn enligt en taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige. Läs mer om taxa och avgifter här.

Vem fattar besluten?

Oftast är det sakkunniga tjänstemän som fattar besluten på delegation från Myndighetsnämnd Bygg och Miljö. Det betyder att bygg- och miljöenheten fattar beslut i myndighetsnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av beslutet.

Ärenden som är extra stora eller principiella fattar myndighetsnämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information från bygg- och miljöenhetens tjänstemän.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons