PDF
Senast publicerad:

Upphandling och inköp

""

Offentlig upphandling används vid inköp av varor och tjänster för den offentliga sektorn. Med offentlig sektor menas verksamheter som finansieras med skattemedel. Offentlig upphandling regleras av lagar, förordningar och riktlinjer.

Syftet med offentlig upphandling

Syftet med reglerna är att säkerställa att vi i offentlig sektor behandlar alla leverantörer lika i upphandlingsprocessen, detta sker med tillämpning av lag om offentlig upphandling.

Vårgårda kommun upphandlar utifrån våra olika verksamheters behov av varor och tjänster. Upphandlingarna sker ofta i samverkan med andra kommuner samt genomförs av andra organ, till exempel Kammarkollegiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och SKL Kommentus Inköpscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upphandlingsfunktionen förklarar arbetet med upphandling.

På lika villkor

All upphandling ska ske enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Lagens huvudregel är att upphandling ska genomföras affärsmässigt, sakligt och på lika villkor ur konkurrenssynpunkt.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Vårgårda Kommun ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov.

Kontakt

Vill du få kontakt med ansvarig för upphandling? Fyll i vårt kontaktformulär för upphandling eller ring till upphandlingsansvarig på 033-10 80 00

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons