Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

0322 - 60 06 00

Fråga efter upphandlingsansvarig

Växelns öppettider:

Måndag – torsdag kl. 8:00 – 16:30,

Fredag kl. 8:00 – 15:30

(Dag före helgdag stänger växeln kl. 12:00)

Automatisk telefonist

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se