PDF
Senast publicerad:

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Direktupphandling får användas om:

  • den varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal
  • inköpets värde uppgår till högst 586 907 kr per år för det aktuella varu- eller tjänsteområdet.

Beloppsgränser vid direktupphandling

Vårgårda kommun har beslutat om två olika beloppsgränser vid direktupphandling

Upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr

Vid upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr väljer den som upphandlar själv hur anskaffningen ska konkurrensutsättas, det vill säga om en eller flera leverantörer ska tillfrågas. Konkurrenssättning ska alltid tillämpas om det går och lokala företag väljs när det finns möjlighet. Direktupphandlingen får ske muntligt eller skriftligt utan krav på dokumentation.

Upphandlingsvärde 100 001 kr – 586 907 kr

Vid upphandlingsvärde 100 001 kr – 586 907 kr gäller fler regler:

  • Den verksamhet som planerar ett inköp (av vara eller tjänst) lämnar information till upphandlingschef.
  • Direktupphandlingar över 100 000 kr ska som regel annonseras via elektronisk annonsdatabas. Eventuella anbud som inkommer via annonsen prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Konkurrensutsättning ska genomföras i form av att minst tre leverantörer erbjuds att lämna anbud.
  • Kommunen har även möjlighet att direkt bjuda in leverantörer att lämna anbud.

När anbudstiden gått ut ska anbuden sammanställas, utvärderas och val av leverantör motiveras. Det är krav på dokumentation av beställningen. Det måste framkomma uppgift om det totala värdet på upphandlingen samt vinnande leverantör.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons