PDF
Senast publicerad:

Grundförutsättningar

Det finns grundförutsättningar för all upphandling i Vårgårda kommun. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utöver den här lagen ska antagna regler och riktlinjer i kommunen följas, till exempel regler för direktupphandling.

Konkurrens

För oss i Vårgårda kommun är det viktigt att upphandling sker i konkurrens med företagen på den aktuella marknaden. Förfrågningsunderlaget ska utformas så att det blir möjligt för lokala och mindre företag att delta i fler upphandlingar och lämna anbud. Vi arbetar för detta genom att ställa relevanta krav som är lika för alla samt begränsa stora upphandlingsområden till mindre delar.

Etiska och sociala krav

Vid varje upphandling ska kommunen ställa etiska och sociala krav på leverantörer, entreprenörer och underleverantör- och entreprenör. Det görs inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning och praxis. Leverantörer och entreprenörer som får kontrakt i en upphandling ska arbeta för jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering och trakasserier inom företaget.

Ekologisk hållbarhet

Vårgårda kommun förespråkar ekologisk hållbarhet. All upphandling i kommunen ska bidra till en god livsmiljö och en långsiktig ekologisk hållbar utveckling.

Exempel på miljökrav vi kommer att ställa vid upphandlingar som genomförs i egen regi och direktupphandlingar är: fossilbränslefria fordon - i första hand gasdrivna, energieffektiva varor samt prioritering av miljömärkta produkter. Upphandlingsmyndighetens kriterier inom miljö på basnivå kommer att användas.

Mer information kring vilka miljö- och etiska krav kommunen kommer att ställa vid upphandlingar finns att läsa i Riktlinjer vid upphandling – krav på social och ekologisk hänsyn Pdf, 164 kB. och på upphandlingsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan — kommuner, myndigheter och inköpscentraler

Vårgårda kommun samverkar med andra kommuner i olika upphandlingar. Det gör vi för att få tillgång till större organisationers upphandlingskompetens och förmånliga kontrakt.

Vid samverkan finns oftast möjlighet att lämna anbud till en eller flera kommuner om så önskas. Exempel på upphandlingar som är samordnade med många kommuner är livsmedel, biblioteksmedia och sjukvårdsmaterial.

Vårgårda kommun har möjlighet att använda ramavtal och delta i upphandlingar som genomförs av andra myndigheter eller inköpscentraler. Information om pågående upphandlingar och de olika ramavtalen finns här:

SKLKommentusInköpscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kammarkollegiet, avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons