PDF
Senast publicerad:

Så här fungerar kommunen

Foto: Sigurd Decroos

Landet Sverige är uppdelat i 290 kommuner.

Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.

Det kallas kommunalskatt.

Vi får också vara med och bestämma

hur kommunen ska använda pengarna.

Det gör vi när det är val i kommunen

genom att rösta på de politiker

som vi vill ska bestämma i kommunen.

Det är val i kommunen vart fjärde år,

då är det val till kommunfullmäktige

På samma gång väljer vi politiker

till riksdagen och landstinget.


Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer

är med i kommunfullmäktige.

När vi röstar bestämmer vi

hur många politiker från varje parti

som ska vara med i kommunfullmäktige.

Det parti som får flest röster

får flest politiker i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige i Vårgårda finns 41 politiker.

Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden

och då får alla komma och lyssna.

Kommunfullmäktige pratar om sådant som är viktigt för Vårgårda.

De bestämmer till exempel hur kommunen ska använda pengarna

och vad som ska hända i kommunen i framtiden.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av politiker

som bestämmer om många saker.

De kontrollerar så att det som har bestämts blir gjort. 

Politikerna i kommunstyrelsen tar reda på fakta om sådant

som kommunfullmäktige ska bestämma om.

Sedan föreslår de hur kommunfullmäktige ska bestämma.


Kommunens nämnder

Kommunens nämnder består av politiker

som bestämmer olika saker för enskilda personer. 

 

Politikerna i nämnderna bestämmer

hur det ska fungera inom deras område.

Men det är de som arbetar inom kommunens olika förvaltningar

som ser till så att det blir som politikerna bestämt.


Alla ska få veta och tycka

Politikernas arbete är offentligt.

Det betyder att alla ska få veta vad politikerna bestämmer.

Du kan få läsa protokollen.

Protokoll är anteckningar där det står vad politikerna bestämt.

Protokollen finns i kommunhuset.


Alla som bor i kommunen

kan ge förslag till politikerna.

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post med ditt förslag.


Du kan klaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du klaga.

Då ska du tala med den som har fattat beslutet.


Kommunens pengar

Det kostar mycket pengar

att sköta en kommun.

Vårgårda kommun använder

618,2 (2012) miljoner kronor.

Mest pengar går till skolan

och till omsorg om gamla människor

och till personer med funktionsnedsättning.

Kommunen får sina pengar från människorna

som bor i Vårgårda.


Vi betalar alla skatt till kommunen.

Kommunen får också in pengar från avgifter.

Till exempel förskola, hemtjänst och sophämtning.


Regeringen ger också pengar till kommunerna.

Det kallas statsbidrag.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons