PDF
Senast publicerad:

Våra värderingar - Värdegrund

Oavsett vilket yrke vi har är vår uppgift att erbjuda vårgårdaborna tjänster av hög kvalitet. För att vi ska kunna uppnå detta försöker vi se till att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser, har stimulerande arbetsuppgifter och anställningsvillkor samt har möjlighet att växa och utvecklas.

Men vi nöjer oss inte med det. Vårgårda ska även vara en attraktiv kommun för medborgare och företag. Därför siktar vi högt i vår strävan att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna, vilket innebär ett konstant förändringsarbete som skapar en spännande och dynamisk organisationsutveckling.

Värdegrund

Värdegrunden är en vägledning för alla medarbetare. Den banar väg för den kultur vi vill ska råda i Vårgårda kommun.

Värdegrunden innehåller ett antal begrepp och värdeord som ska styra beteende och agerande. Samtliga anställda i Vårgårda kommun ska följa och agera i enlighet med värdegrunden.  Värdegrunden, tillsammans med vision och målen i verksamhetsplanen, anger för medborgarna vad kommunen står för och ska förverkliga de närmaste åren. Vi arbetar med några viktiga begrepp:

Respektfullt bemötande

Är en viktig del i mötet med såväl medborgare som kollegor. Att alltid agera uitfrån respekt för den andra.

Hög tillgänglighet

Den goda kommunen är tillgänglig för alla. Vi vill ha en 24-timmarsmyndighet utbyggd med framförallt e-tjänster som göra att du själv kan bestämma när du vill ta kontakt med kommunen eller utföra ärenden som du har till kommunen.

Det är även viktigt att bygga ut servicenivån genom att erbjuda tider som passar medborgaren.

Individanpassade lösningar

Vi vill anpassa oss till framtidens kunder där det ställs höga krav på kommunen. De utmaningar som samhällets förändringar ger ska vi förbereda oss för och ta vara på.

Överträffa förväntningarna

​Vi vill erbjuda hög kvalitet i alla våra delar, ha en hög kundnöjdhet. Vårgårda kommun eftersträvar en ständig utveckling och att kunna erbjuda det "lilla" extra.

Förutsätter kreativitet

​Vi vil arbeta enligt Vårgårdas signum, att alltid vara en innovativ kraft. Det innebär att kompetensutveckla och anpassa organisationen och arbetet för förändring.

Fokus på resultat

Det är väsentligt att åstadkomma resultat. Det i form av nytta och utveckling för kunden. Även att uppfylla lokala och nationella mål samt uppnå ekonomisk effektivitet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons