Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Tillsyn - serveringstillstånd

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Efter tillsynen

Om det inte finns några anmärkningar eller synpunkter händer följande:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev där vi konstaterar att tillsyn har gjorts och att inga anmärkningar finns.  

Om du får en anmärkning

I de fall det finns några anmärkningar eller synpunkter att arbeta vidare med:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev.

En anmärkning i tillsynsprotokollet betyder inte att det i juridisk mening blir en anmärkning (erinran, varning, återkallelse). Tillståndsenheten kan bedöma att inte gå vidare, eller bara följa upp med en ny tillsyn, för att vi förutsätter att serveringsstället rättar till det felaktiga.

För en mindre förseelse

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att en ny tillsyn kommer att göras inom kort. Då vill vi att bristerna ska vara åtgärdade.

Om bristen är allvarlig

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att ett tillsynsärende har öppnas. Det betyder att vi påbörjar en utredning för att ompröva om du uppfyller kraven för ditt serveringstillstånd.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons