PDF
Senast publicerad:

Avfall och miljö

Årligen uppkommer ungefär 466 kg avfall per person i Sverige. Våra naturresurser är begränsade och mycket av det avfall som slängs skulle istället kunna materialåtervinnas och bli nya produkter.

Vad kan du göra för att minska din miljöpåverkan?

  1. Förändra dina konsumtionsmönster. Köp mindre och tänk efter innan du handlar.
  2. Sotera ut och lämna förpackningar till återvinning.
  3. Lämna alltid farligt avfall på återvinningscentralen eller miljöstationen.
  4. Sortera ut ditt matavfall i ett brunt kärl. Näringen kan då återföras till jorden och vi kan producera biogas.
  5. Skänk bort hela och rena saker du inte längre vill ha till loppis. Det kanske finns någon annan som vill ha det du inte längre behöver.
  6. Absolut viktigast att ta handom är det farliga avfallet, t.ex. elektronikavfall, kemikalier, läkemedel och batterier. Hanteras farligt avfall på fel sätt riskerar det att förorena både mark och luft samt kan leda till hälsorisker för både djur och människor. 
Avfallstrappan

Avfallstrappan

I hela EU och Sverige utgår avfallshanteringen ifrån avfallstrappan. Trappan kan tillämpas på alla nivåer i samhället, från lagstiftning till individnivå. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

Förebygg uppkomsten avfall. Behöver du verkligen allt du köper?

Återanvänd produkter i så stor mån som möjligt. Köp och sälj begagnat.

Återvinn sådant som inte kan användas igen.

Energiåtervinn sådant som inte kan återvinnas.

Deponera det som inte går att återvinna eller energiåtervinna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons