PDF
Senast publicerad:

Avfallsabonnemang

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall. Ju mer du sorterar och återvinner desto lägre blir kostnaden som du betalar för sophämtning. Du väljer själv hur du vill ta hand om ditt matavfall och hur stort kärl för restavfall du vill ha genom att välja avfallsabonnemang. Ragn-Sells KommunPartner hämtar ditt hushållsavfall.

Säsongshämtning 2023

För er som har fritidshusabonnemang så sker hämtningen från och med vecka 18 till och med vecka 38, beroende på om man har tömning jämn eller udda vecka. I tömningskalendern kan du se vilka tömningsdagar som gäller för en enskild adress.

Ni som har hämtning av trädgårdsavfall har hämtningen från och med vecka 18 till och med veckan 44.

Grundavgift

Alla hushåll betalar en grundavgift som täcker kostnader utöver sophämtningen inom avfallshantering i kommunen, t.ex.

  • tillgång till återvinningscentralerna ÅVC Tumberg, ÅVC Herrljunga och ÅVC Annelund
  • miljöriktig hantering av elektronikskrot
  • hantering av farligt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • rådgivning.

Hushållstyp

Avgift per år och hushåll (inkl moms)

En- tvåfamiljshus

1100

Flerbostadshus

550

Fritidshus

550

Verksamhet

550

Tre abonnemang att välja mellan

Det finns tre olika abonnemangtyper att välja mellan beroende på hur du vill ta hand om ditt matavfall. Abonnemangsavgiften avser hämtning av dina kärl. Kontakta Ragn-Sells kommunPartner om du vill beställa nytt eller ändra befintligt avfallsabonnemang.

     + Extratjänster

1. Matavfall

I abonnemanget Matavfall ingår ett grönt kärl för restavfall och ett brunt ventilerat kärl för matavfall. Du får ett startkit med påsar, påshållare och en slaskskrapa.

Bara matavfall får slängas i den bruna påsen. Hamnar exempelvis plast, kapsyler, fimpar, tuggumi eller liknade i den bruna matavfallspåsen kan det leda till att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas och biogödsel.

I samband med tömning kan Ragn-Sells eller kommunen göra stickprov för att kontrollera att det endast finns matavfall i kärlet. Ligger det annat i kärlet kan det leda till ditt abonnemang ändras till Blandat avfall.

Priser abonnemang Matavfall (inkl moms)

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1100

440

190 L

Varannan vecka

1650

660

240 L *

Varannan vecka

2200

1100

370 L

Varannan vecka

2750

1320

660 L

Varannan vecka

4400

1980

800 L *

Varannan vecka

6050

----------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

2. Kompost

Abonnmanget kompost innebär att du som abonnent lägger allt ditt matavfall i en skadedjurssäker varmkompost som du själv köper och ansvarar för.

Vill du hemkompostera ditt matavfall måste du anmäla det till Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Kompost (inkl moms)

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1100

440

190 L

Varannan vecka

1650

660

240 L *

Varannan vecka

2200

1100

370 L

Varannan vecka

2750

1320

660 L

Varannan vecka

4400

1980

800 L *

Varannan vecka

6050

 

----------

 

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Miniservice är en variant av abonnemanget hemkompost där du som avfallsabonnent får ditt restavfallskärl tömt var 8:e vecka och hemkomposterar allt ditt matavfall. Minisevice kräver en anmäld varmkompost, anmälan görs till och dispens söks hos Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Hemkompost- miniservice (inlk moms) kräver anmäld kompost

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

140 L

Var 8:e vecka

220

190 L

var 8:e vecka

440

3. Blandat avfall

Abonnemanget Blandat avfall innebär att du slänger matavfall tillsammans med övrigt hushållsavfall. Du lägger avfallet i en vanlig soppåse som du sedan slänger i ditt gröna avfallskärl.

Förpackningar ska alltid källsorteras och återvinnas.

Priser abonnemang Blandat avfall ( inkl moms)

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

2200

880

190 L

Varannan vecka

3300

1320

240 L *

Varannan vecka

4400

2200

370 L

Varannan vecka

5500

2640

660 L

Varannan vecka

8800

3960

800 L *

Varannan vecka

12100

----------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Extratjänster

Hämtning av trädgårdsavfall

Tilläggstjänsten Hämtning av trädgårdsavfall  passar dig som inte vill eller inte kan kompostera ditt trädgårdsavfall hemma. Mellan maj och oktober hämtar Ragn-Sells Kommun Partner trädgårdsavfall hemma hos dig varannan vecka. Ett avfallskärl för trädgårdsavfallet på 370 liter ingår, i det lägger du trädgårdsavfallet som sedan hämtas och komposteras. Pris: 759:- / år

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons