PDF
Senast publicerad:

Lämna ditt avfall här - sortering

Det finns fler olika ställen där du kan lämna avfall beroende på vad det är du ska slänga. Helst ska du skänka bort sådant som du inte längre behöver och som inte är trasigt.

Avfallskärl hemma

Alla boende i kommunen har hämtning av sopor. De flesta har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall för sådant som inte kan sorteras. Vilka kärl och vilken storlek du vill ha väljer du själv, läs mer om avfallsabonnemang.

Återvinningsstationen

Vid återvinningsstationen kan du lämna förpackningar och tidningar. Här hittar du återvinningsstationerna i kommunen

  • Vårgårda Marknadsplatsen
  • Centrumhusets parkering
  • Kempegatan
  • Lena Sporthall
  • Ljurhalla, Gabrielssons lanthandel
  • Tumbergs återvinningscentral

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna förpackningar, farligt avfall och grovavfall. Vårgårdas återvinningscentral heter Tumberg och ligger längs väg 181 mot Herrljunga. Återvinningscentralen är bemannad. Öppettider ÅVC.

Miljöbilen

Två gånger om året, vår och höst kan du lämna ditt farliga avfall till miljöbilen som stannar på några olika platser i kommunen. Tid och plats hittar du här.

Miljöstation

Kommunen har två miljöstationer, en vid Gabrielssons Lanthandel i Ljurhalla och en vid återvinningscentralen på Tumberg. Tänk på att miljöstationerna är låsta när de inte finns personal närvarande.

Läkemedel

Läkemedel, sprutor och kanyler ska lämnas in på apotek. Tomma förpackningar för läkemedel ska däremot sortras som förpackning på ÅVS.

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall hemma. Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och löv. När man eldar avfall (t.ex. hushållsavfall, förpackningar och grovavfall), frigörs och bildas en rad skadliga ämnen oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna. Det påverkar miljön och människor negativt. Den som eldar avfall utsätter sig själv och andra för hälsorisker, bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons