Besöksadress:

Kungsgatan 45

Postadress:

447 80, Vårgårda

Epost:
kommunen@vargarda.se

Telefon- och besökstider:

Måndag 8.00-12.00, 13.00-17.30
Tisdag-fredag 8.00-12.00

Övriga tider, vänligen boka besök

Telefon miljö: 0322- 600 663
Telefon bygg: 0322- 600 662