Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer:

Kommunens växel

0322 - 60 06 00

Renhållningschef

Mikael Johnsson

0322-600 647

Ragn-Sells KommunPartner

010-723 40 00

kundtjanst4@ragnsells.com

Bygg- och miljöenheten

0322-600 600 vx

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost:
kommunen@vargarda.se