Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Taxor och regler

Kostnaden för bland annat sophämtning och slamtömning styrs av taxor. Renhållningstaxan i Vårgårda kommun uppdateras årligen och är ett styrdokument beslutat och antaget av politiker. Taxan i sin helhet kan du se längst ner på sidan.

Sophämtning

Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang. Öppnas i nytt fönster.

Företag som lämnar avfall på Tumbergs återvinningscentral måste betala. Läs mer om det här. Öppnas i nytt fönster.

Slamtömning

Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar skall normalt utföras 1 gång/år i enlighet med renhållningsföreskriften. För utglesad tömning skall ansökan ske hos bygg- och miljönämnden. I priserna nedan ingår en maximal slanglängd på 25 m. Behövs längre slanglängd tillkommer en extra avgift på 125 kr (inkl. moms).

Slamsugning utförs av GJ & Son AB. Kontaktuppgifter till entreprenören finns i spalten till höger.

Fram till 2021-12-31 hade kommunen ett avtal med Cleanpipe AB gällande slamtömning. Behöver man komma i kontakt med dem går det bra att ringa 031-33 00 500.

Avgifter för slamtömning

Volym

Taxa inkl.moms

1 m3

850 kr/gång

2 m3

1075 kr/gång

3 m3

1300 kr/gång

4 m3

1550 kr/gång

5 m3

1775 kr/gång

6 m3

2025 kr/gång

Tillkommande för varje ytterligare m³

350 kr



Extra slamsugning  


Budad tömning (inom 5 arbetsdagar)

125 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24
timmar (kommande arbetsdagen).

1250 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (under arbetstid).

1250 kr/tim

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (utanför arbetstid).

2000 kr/tim

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår

125 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m³

1250 kr

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare)

700 kr

Tömning av fosforkälla

1875 kr

Tömning av mobil tank (ex bajamaja)

1500 kr

Bomkörning*

525 kr

Felaktigt avfall

**

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons