PDF
Senast publicerad:

Taxor och regler

Kostnaden för bland annat sophämtning och slamtömning styrs av taxor. Renhållningstaxan i Vårgårda kommun uppdateras årligen och är ett styrdokument beslutat och antaget av politiker. Taxan i sin helhet kan du se längst ner på sidan.

Sophämtning

Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang. Öppnas i nytt fönster.

Företag som lämnar avfall på Tumbergs återvinningscentral måste betala. Läs mer om det här. Öppnas i nytt fönster.

Slamtömning

Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar skall normalt utföras 1 gång/år i enlighet med renhållningsföreskriften. För utglesad tömning skall ansökan ske hos bygg- och miljönämnden. I priserna nedan ingår en maximal slanglängd på 25 m. Behövs längre slanglängd tillkommer en extra avgift på 125 kr (inkl. moms).

Slamsugning utförs av GJ & Son AB. Kontaktuppgifter till entreprenören finns i spalten till höger.

Fram till 2021-12-31 hade kommunen ett avtal med Cleanpipe AB gällande slamtömning. Behöver man komma i kontakt med dem går det bra att ringa 031-33 00 500.

Avgifter för slamtömning

Volym

Taxa inkl.moms

1 m3

850 kr/gång

2 m3

1075 kr/gång

3 m3

1300 kr/gång

4 m3

1550 kr/gång

5 m3

1775 kr/gång

6 m3

2025 kr/gång

Tillkommande för varje ytterligare m³

350 krExtra slamsugning  


Budad tömning (inom 5 arbetsdagar)

125 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24
timmar (kommande arbetsdagen).

1250 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (under arbetstid).

1250 kr/tim

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (utanför arbetstid).

2000 kr/tim

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår

125 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m³

1250 kr

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare)

700 kr

Tömning av fosforkälla

1875 kr

Tömning av mobil tank (ex bajamaja)

1500 kr

Bomkörning*

525 kr

Felaktigt avfall

**

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons