Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2021-01-20

Taxor och regler

Sophämtning

Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang.öppnas i nytt fönster

Företag som lämnar avfall på Tumbergs återvinningscentral måste betala. Läs mer om det här.öppnas i nytt fönster

Slamtömning

Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar skall normalt utföras 1 gång / år i enlighet med renhållningsföreskriften. För slamavskiljare ingår dessa i entreprenörens planerade tömningsturer. När det gäller tömning av slutna tankar sker detta först efter budning av abonnenten. För utglesad tömning skall ansökan ske hos bygg- och miljönämnden. I priserna nedan ingår en maximal slanglängd på 25 m. Behövs längre slanglängd tillkommer en extra avgift på 125 kr (inkl. moms).

Slamsugning kan bokas hos Clean-Pipes kundtjänst. (Kontaktuppgifter till höger)

Avgifter för slamtömning

Volym

Taxa inkl.moms

1 m3

850 kr/gång

2 m3

1075 kr/gång

3 m3

1300 kr/gång

4 m3

1550 kr/gång

5 m3

1775 kr/gång

6 m3

2025 kr/gång

Tillkommande för varje ytterligare m³

350 krExtra Slamsugning  

 

Tillkommande kostnad för akut töming inom 3 arbetsdagar

1 210 kr

Tilkommande kostnad för tömning under jourtid

1 725 kr

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår

125 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m³

775 kr

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare)

700 kr

Tömning av fosforkälla

1 250 kr

Bomkörning*

525 kr

Felaktigt avfall

**

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons