Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Så förmedlas bostäder till nyanlända

Vårgårda kommun förmedlar bostäder utifrån en fastställd rutin. Eftersom bosättning är ett lagkrav för de personer som anvisas från Migrationsverket, så måste kommunen hela tiden ligga steget före.

Därför efterfrågas lägenheter av olika storlek innan meddelande om anvisning kommer från Migrationsverket. Anledningen är att kommuen endast får två månader på sig att hitta en passande bostad då meddelandet om anvisning kommer.

Då kommunen får erbjudande om en bostad så tecknar kommunen kontraktet tills dess att de anvisade personerna anländer. Kostnaden för att hålla bostaden tom ersätts av Migrationsverket.

Process för bostäder till nyanlända

Klicka för att se större

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons