Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Anmälan

Om de åtgärder du tänkt göra inte kräver bygglov kan det ändå krävas att du gör en anmälan. En anmälan är som ett bygglov ”light” och det kräver att du måste inkomma med vissa handlingar. Börja med att fylla i blanketten ”Bygglov, rivlov, marklov, anmälan” och kontakta Bygg- och miljöenheten för att få vidare information om vilka handlingar som gäller just din anmälan.

När krävs anmälan?

 • Vid rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.
 • Ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av ett byggnadsverk med skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handlingar

Följande handlingar kan vara aktuella att bifoga när du lämnar in en anmälan för anmälanspliktig åtgärd:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Anmälan kontrollansvarig

Ytterligare handlingar kan komma att krävas, besked om det lämnas i samband med handläggningen av din anmälan. Alla anmälningshandlingar digitaliseras och sparas för framtiden. Handlingarna ska därför vara tydliga och fackmannamässigt utförda. Ritningar får inte vara gjorda på linjerat eller rutigt papper.

Situationsplan

Situationsplan är en tomtkarta eller en områdeskarta som visar placering av byggnader, anläggningar med mera. Denna ritning att lämplig att lämna in för samtliga anmälningspliktiga åtgärder, för att tydliggöra var byggnadsåtgärderna ska utföras.

Planritningar

Planritningar visar byggnadens eller anläggningens planlösning med väggtjocklekar, inredning mm.

Fasadritningar

På fasadritningar är byggnaden eller anläggningen uppritad utifrån sett. Vanligtvis ska fyra fasader redovisas. Dessa ritningar krävs normalt inte för anmälanspliktiga åtgärder. För att visa en tänkt skorstensplacering vid en installation av en ny eldstad kan dock ritningarna vara lämpliga att bifoga.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons