PDF
Senast publicerad:

Ansök med blankett

För att ansöka om bygglov fyller du i blanketten ”Bygglov, rivlov, marklov, anmälan” och skickar den till Bygg- och miljöenheten.

När du ansöker om bygglov kommer ansökan att hanteras av Myndighetsnämnd Bygg- och miljö. Myndighetsnämnden beslutar därefter om du får bygglov eller inte. Handläggningstiden för ett bygglovsärende är cirka 10 veckor från det att vi har fått in kompletta handlingar. Förutom detta kan vissa undantag förekomma då din ansökan kan ta längre tid.

Ansökningsblanketter och e-tjänster Länk till annan webbplats.

Du skickar dina handlingar till:

Vårgårda kommun
Bygg- och miljöenheten
447 80 Vårgårda

Du kan också lämna in dina handlingar i kommunens reception, Kungsgatan 45.

Skicka bygglovshandlingar med e-post

Det går bra att att skicka in underlag för bygglovsansökan. Själva ansökan kräver underskrift och ska skickas in i original, inte e-post.

Övrigt material/underlag kan skickas med e-post: kommunen@vargarda.se

 

Vi skickar en bekräftelse till dig

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när du har lämnat in kompletta och godkända handlingar. När vi fått din ansökan skickar vi ett brev hem till dig med information om ditt ärende. 

Kostnader för din ansökan

Så fort du har lämnat in din ansökan är det förenat med kostnader för dig, även om du sedan får avslag på din bygglovsansökan eller tar tillbaka den. Ta gärna kontakt med Bygg- och miljöenheten i god tid innan du lämnar din ansökan. Där kan du bland annat få hjälp med att se om det du vill göra är möjligt utifrån de bestämmelser som finns eller få hjälp med att se vilka typer av ritningar du behöver ta fram.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons