PDF
Senast publicerad:

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Enligt Plan- och bygglagen har bygg- och miljönämnden tillsynsansvar för olovligt byggande samt att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt. Olovliga och ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Olovligt byggande

Olovligt byggande är den juridiska termen för "svartbygge". Att bygga olovligt är inte bara olagligt utan det kan också vara farligt om inte fackmän kontrollerar konstruktionen i exempelvis ett bostadshus.

Myndighetsnämnd Bygg- och miljö kan ta ut sanktionsavgifter av ägaren, av byggherren eller av den som har fått en fördel av överträdelsen exempelvis den som använder eller bor i en byggnad som uppförts utan lov. Även om man betalar avgifterna måste det ansökas om bygglov i efterhand för att få ha kvar byggnaden. Om det inte går att ge lov ska myndighetsnämnden förelägga byggherren att återställa det som har utförts utan lov. Det betyder att byggnaden måste rivas och marken återställas. Om fastigheten säljs är det den nya ägaren som tar över och måste göra det som den förre ägaren skulle ha gjort.  

Om den olovliga åtgärden, till exempel ett hus som byggts utan bygglov, gjorts för mer än tio år sedan kan inte byggnadsnämnden ta ut avgifter eller kräva att byggnaden ska rivas. Men om den olovliga åtgärden är kvar kan det bli svårare att få bygglov i framtiden (kan få ett så kallat byggnadsförbud på sin fastighet).  

Ovårdade tomter

Fastighetsägare har ansvar att hålla sina fastigheter i vårdat skick. Det gäller både trädgårdar och byggnader. Myndighetsnämnden Bygg- och miljö är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Vill du anmäla olovligt byggande eller en ovårdad tomt? Kontakta Bygg- och miljöenheten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons