Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

Kommunens växel: 0322-60 06 00

Telefon- och besökstider

Från och med december 2020 och tills vidare gäller följande telefon- och besökstider på bygg-och miljökontoret:

Tisdagar 08:00 -12.00
Torsdagar 08:00 -12.00

Kontakta oss i första hand genom att ringa eller skicka e-post till våra brevlådor:

bygg@vargarda.se för bygglovsfrågor

miljo@vargarda.se för miljöfrågor

Telefon: 0322-60 06 00

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
bygg@vargarda.se