PDF
Senast publicerad:

Jakt och skyddsjakt

Älg

Jaktlagen säger att alla djur och fåglar är fredade (skyddade). Fredningen gäller även ägg och bon. Enligt jaktlagen ska var och en visa viltet hänsyn och djuren får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Viltet får endast jagas, det vill säga fångas eller dödas om det följer direkt av jaktlagen (1987:259) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller beslut som fattats med stöd av den.

jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns fler regler du ska följa.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har mer information om jakt och vilt.

Skyddsjakt

Om beslut om skyddsjakt tas är det ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

Det är i regel länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt. I särskilda fall kan kommunen fatta beslut om skyddsjakt om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Naturvårdverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ytterligare information om skyddsjakt.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons