PDF
Senast publicerad:

Viltvård - kommunjägare

Två fiskmåsar på en gräsyta

I Vårgårda finns ett rikt djurliv som lever i våra barrskogar, lövskogar och på andra platser. Det är viktiga värden för vårt biologiska mångfald. Men vi kan också behöva utföra skyddsjakt om vilt skapar störningar i samhället.

Att leva nära naturen

Vi har ett rikt djurliv med mycket vilt. Vissa arter är särskilt vanliga och kan skapa störningar om de kommer nära tätbebyggt område eller odlad mark. Beroende på situation så hanterar vi djuret på olika sätt. Ibland handlar det om att rädda vilt som fastnat i stängsel, omplacera till annan plats eller utföra skyddsjakt. För en viltvårdare handlar det om särskilda djur oftare än andra:

 • Rådjur
 • Hjortar
 • Älgar
 • Grävlingar
 • Rävar
 • Vildsvin
 • Kajor

Med flera.

Viltvård och skyddsjakt

Kommunen äger stora markområden, främst allmänt tillgängliga områden i tätorten och tätortsnära naturområden. Här vistas många vilda djur som ibland söker sig in i tätbebyggda områden och ställer till med problem av olika slag.

Kommunen har tecknat ett avtal med Kommunjägarorganisation som ska bistå kommunen med viltvården, skyddsjakt och omhändertagande av sjukt/skadat vilt. Organisationen utför viltvårdsåtgärder på kommunens marker där jakträtten inte har upplåtits till annan. Den ordinarie jakten ska styras så att olägenheter av vilt i tätbebyggelsen begränsas.

Kommunjägarorganisationen ska bl a:

 • Bistå kommunen med råd i jakt och viltvårdsfrågor
 • Förebygga att skador uppkommer av vilt, exempelvis genom information till allmänheten och andra om lämpliga åtgärder
 • Omhänderta sjukt/skadat vilt på kommunens marker
 • Sköta skyddsjakt på uppdrag av kommunen eller annan

När det gäller hantering av problem orsakade av vilt ska Kommunjägarorganisationen:

 • I första hand undersöka om problemen orsakade av vilt kan tålas eller förebyggas eller om annan rimlig metod än avlivning kan användas för att avhjälpa problemet.
 • I andra hand avhjälps problemet inom den generella viltvården under ordinarie jakttid
 • I tredje hand avhjälps problemet genom skyddsjakt

Bestämmelserna om och begränsningarna för jakt är omfattande. Jägaren avgör i varje situation om jakt är tillåten eller inte samt om jakt är lämplig metod att avhjälpa en olägenhet eller ett problem.

Rapportering om olägenheter, sjukt/skadat vilt, och liknande frågor sker lämpligast med epost till: viltvard@vargarda.se

Skadedjur

Smittspridning genom ohyra och skadedjur har tidigare haft stor betydelse för uppkomst av större sjukdomsutbrott. Förbättrad hygien och råttsäkring av byggnader har i vårt land minskat skadedjurens betydelse som smittspridare, men de utgör fortfarande en risk för smittspridning. Framförallt ohyra har på senare år börjat öka igen i samhället. Ohyra och skadedjur kan också orsaka stor ekonomisk skadegörelse genom angrepp på livsmedel, textilier, trävaruprodukter mm.

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Bor du i hyreshus är det således fastighetsägaren som du ska vända dig till om du upptäcker ohyra eller skadedjur i eller runt din bostad.

Kompostering av matavfall i våra bostadsområden har ökat påtagligt under senare år och dåligt skötta komposter kan bidra till ökade problem med råttor. Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård skall du kontakta något företag som kan genomföra skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Problem med vildsvin?

Det här kan du göra själv:

 • Mata inte fåglar på marken utan använd fågelbord. Ha fågelbord och kompost så långt ifrån huset om det går.
 • Se till att komposten du har i trädgården finns under lock eller i en behållare. Lägg inte ut matavfall öppet i trädgården.
 • Låt inte frukt och bär som ramlat på marken ligga kvar.
 • Sätt upp ett stängsel. Eller ett vitt snöre 20 till 25 cm över marken, då tror vildsvinen att det är ett stängsel!

Problem med kajor?

Här kommer några tips från oss på vad du kan göra:

 • Mata inte fåglarna, lämna inte mat framme på balkongen, uteplatsen eller där du bor.
 • Se till att komposten du har i trädgården finns under lock eller i en behållare. Lägg inte ut matavfall öppet i trädgården.
 • Sortera dina sopor rätt och använd rätt kärl när du kastar dina sopor. Sortera matavfallet och lägg det i den bruna påsen.
 • Kasta inte sopor direkt i naturen, utan använd de papperskorgar och avfallsstationer som finns i kommunen.

Har du sett ett skadat djur eller vilt som skapar störningar?

Ibland fastnar rådjur eller andra djur i stängsel och kan behöva hjälp att komma loss. Klövvilt kan också skapa skador på odlad mark eller i trädgårdar.

Tipsa vår kommunjägare om problemet så ser vi vad vi kan göra.

Kontakt

Kommunjägare
Mejl: viltvard@vargarda.se

Telefon: 0322-60 06 00 (via växel)

 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons