Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Luftvärmepumpar - luft/luft

För dig som idag har direktelvärme är luft/luftvärmepump det mest prisvärda investeringen att göra för att sänka elförbrukningen.

Ett elelement ger 1 kWh värme för varje inköpt kWh el. En luft/luftvärmepump ger i genomsnitt under året ca 3 kWh värme för varje inköpt kWh el.

Viktigt med rätt placering

Det är svårt att sprida varmluften från luft/luftvärmepumpen i hela huset och det är därför viktigt att inomhusdelen placeras på rätt ställe, vilket är unikt för varje hus.

Luft/luftvärmepumpen passar bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften har svårt att passera genom dörröppningar.

Det finns även luft/luftvärmepumpar med två inomhusdelar där de exempelvis kan placeras på varsin våning.

Hur mycket kan jag spara med en luft/luftvärmepump?

Det är endast värmen från elelementen som till viss del kan ersättas av värme från luft/luftvärmepumpen, inte varmvatten eller hushållsel.

Av din totala elförbrukning per år måste du först räkna bort hushållselen (exempelvis kyl, frys, matlagning, belysning och TV) som för en fyrapersonersfamilj schablonmässigt räknas till 5000-6000 kWh/år.

Utöver det ska du räkna bort el till den elektriska varmvattenberedaren som schablonmässigt räknas till 5000 kWh/år för ett hushåll med fyra personer.

Det som sedan blir kvar är den el som går till elelementen och det är därifrån du kan räkna på besparing med en luft/luftvärmepump.

Exempel:

Om du förbrukar 22 000 kWh el per år räknar vi först bort 5000 kWh hushållsel och 5000 kWh varmvatten (om ni är fyra och inte har långduschande tonåringar), kvar blir 12 000 kWh till elelementen och det är därifrån det går att spara med en luft/luftvärmepump.

Hur mycket som går att spara är beroende av hur väl den varma luften kan spridas och ersätta den dyra värmen från elelementen. Med en öppen planlösning går det sannolikt att spara cirka 50%.

Stänga av elelementen

Det är viktigt att termostaterna på elelementen är i gott skick så de verkligen stänger av elementet när det kommer billig värme från värmepumpen, men annars går det ju alltid att manuellt stänga av elementen dit varmluften når.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons