PDF
Senast publicerad:

Hållbar upphandling och inköp

All upphandling i kommunen ska bidra till en god livsmiljö och en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Genom offentliga upphandlingar har kommunerna stora möjligheter att minska verksamheternas miljöpåverkan och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I kommunens upphandlingspolicy och de tillhörande riktlinjerna – krav på social och ekologisk hållbarhet är hållbarhet ett centralt begrepp. Det innebär att upphandlingarna innehåller krav inom bland annat social, etisk och miljömässig hållbarhet. Upphandlingarna utformas även allt mer på ett sådant sätt att det blir möjligt för
lokala och mindre företag att delta i fler upphandlingar, vilket ger ökade möjligheter för fler närproducerade varor och tjänster.

Exempel på miljökrav som ställs är: fossilbränslefria fordon - i första hand gasdrivna, energieffektiva varor samt prioritering av miljömärkta produkter. Upphandlingsmyndighetens kriterier inom miljö på basnivå används.

Mer information om upphandling och styrande dokument finns här Öppnas i nytt fönster..

Miljö- och klimatsmarta livsmedel

Ökad andel ekologiska livsmedel är ett verksamhetsmål som har funnits i flera år. Resultatet för 2016 var att 24 procent av livsmedelsinköpet mätt i kronor var ekologiska. Skola och förskola prioriteras och har en andel mellan 26-44 procent.

Enligt kommunens styrdokument kring upphandling ska upphandlingar i den mån det går utformas så att det blir möjligt för lokala och mindre företag att delta. Några närproducerade leverantörer finns nu och arbete pågår för att få fler.

Alla produkter i gällande avtal för färskt kött/chark är från Sverige. Resultatet för
kostenhetens alla kök var för 2016 97 procent svensk kött. Tillsammans med
övriga beställare i kommunen var resultatet 90 procent, vilket även var
målvärdet för verksamhetsmålet svenskt kött. Av den totala livsmedelsbudgeten
användes 69 procent till svenska varor.

Skolmatsedlar planeras efter säsong. Svensk frukt och grönsaker köps när det finns tillgång och under vinterhalvåret minskas inköpen av växthusodlade grönsaker från andra länder.  Kommunen deltar i Skolmatsakademin och kostenhetens personal får löpande information kring livsmedel och inköp. Mer om mat/lunch och skolmat Öppnas i nytt fönster..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons