PDF
Senast publicerad:

Miljö- och klimatsmarta transporter

Det sker ett aktivt arbete med att resor och transporter ska bli så miljö- och klimatsmarta som möjligt.

Arbetet gäller såväl den kommunala verksamheten som att skapa goda förutsättningar för kommuninvånare.

I Vårgårda finns tillgång till närproducerad biogas vilket medför att omställningen till gasdrivna fordon har en stor samhälls- och miljönytta.

Löpande arbete sker med att ställa miljökrav vid upphandling och transporter. Det har bland annat medfört att fordon som hämtar slam och de nya renhållningsfordonen som
samlar in mat- och restavfall driv med gas. Ett nytt sexårigt avtal kring skolskjuts innebär gasdrivna bussar.

Det finns även ett förvaltningsmål kring ökad andel gasbilar i förvaltningens fordonspark. Vid årsskiftet var 50 procent av förvaltningens personbilar och 25 procent av de lätta lastbilarna är gasdrivna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons