Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Avfall - nyckeltal återvinning

För bättre hushållning med naturresurser och för minskade avfallsmängder krävs återvinning av material. I Sverige är vi duktiga på återvinning och har en mer effektiv avfallshantering än förr. Men avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås.

Information om avfall och hur det hanteras i vår kommun finns under Avfall och återvinning. Öppnas i nytt fönster.

Återvinning och insamling av avfall

Av hushållsavfallet i Vårgårda återvanns 36 procent genom materialåtervinning och biologisk behandling år 2015.

Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som gick till biologisk behandling år 2015 var 20 procent. Under hösten 2016 kommer insamling av matavfall införas i kommunen då kommer återvinningsgrden av matavfall att öka. Mer information.

År 2015 var mängden hushållsavfall per person 429 kg per person i Vårgårda. Medelvärdet i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats. var samma år 525 kg. I Vårgårda är insamlingen av producentansvar av förpackningar relativt likt medelvärdet i Sverige. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons