Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Luft och klimat - nyckeltal

För att vårt klimatsystem inte ska störas måste utsläppen av koldioxid och andra så kallade växthusgaser minska. Vår luft ska även vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Olja, kol, naturgas, bensin och diesel är exempel på fossila bränslen som vid förbränning frigör växthusgaser. Förbränning av fossila bränslen till el- och värmetillförsel samt för transporter är de största orsakerna till växthuseffekten i Sverige och hela världen.

Förbränning av fossila bränslen bidrar även till utsläpp av andra ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Material som metall, plast och kalksten förstörs även av luftföroreningar. Kväveoxider verkar övergödande och försurande på mark och vatten. Svaveldioxid försurar mark och vatten och fräter på byggnadsmaterial. Flyktiga organiska ämnen bidrar till bildning av marknära ozon när solen lyser vilket göra att skog och jordbruksgrödor tar skada.

Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Luftkvalitet

Luften i Vårgårda kontrolleras genom luftvårdsförbundet Luft i Väst. Provtagningar av luften och spridningsberäkningar sker regelbundet i medlemskommunerna enligt en kontrollstrategi. Mer information om mätningar och resultat finns på Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Utsläpp av växthusgaser

Det är en stor utmaning såväl globalt, nationellt och lokalt att minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser i Sverige och Vårgårda har minskat med cirka 20 procent mellan 1990 och 2013. Det kvarstår mycket arbete för att minska vår klimatpåverkan.

Utsläpp per person i Vårgårda kan följas här. Sveriges Ekokommuner följer årligen upp koldioxidutsläpp från industri och övriga sektorer. Vårgårdas och övriga Ekokommuners resultat finns här Länk till annan webbplats..

Trafikens miljöpåverkan

Trafiken påverkar miljön negativt på flera sätt. Både genom utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Genom val av transportslag, bränslen, färdsträcka och körsätt kan miljöpåverkan minska. Andelen miljöbilar ökar såväl i Vårgårda som i riket.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Kommun

2012201320142015
Vårgårda10,813,015,218,5
Alla kommuner, medel10,712,815,017,5
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons