PDF
Senast publicerad:

Vanliga invasiva arter i Vårgårda

Parkslide

Bild på parkslide som invasiv art

© Ill. Jakob Robertsson

Numer välkänd som invasiv växt med stor spridningskraft, liknar bambu till utseendet. Det saknas bekämpningsmetod som säkert fungerar.

Växer i trädgårdar och parkmiljöer. Den har ett stort rotsystem vilket gör att den kan finna vatten även i torra miljöer.

Skjuter upp flera meter höga stjälkar på vår och försommar. Blommar i september-oktober men producerar inga frön i Sverige.

Sprider sig mycket lätt med hjälp av rötter och stamdelar. Skuggar stora områden och konkurrerar undan all annan växtlighet.

Eftersom det är dyrt och svårt att bekämpa växten är det viktigt att inte sprida den.

Blomsterlupin

Växter med lupiner som sticker upp

Välkänd och vanlig i i stort sett hela landet.

Växer på mager mark - ofta längs med järnvägar, vägar, hyggen och trädgårdar.

Av många uppskattad som en vacker växt. Problemet med blomsterlupin är att den tar över och konkurrerar ut andra inhemska växter, lockar til sig pollinatörer samt bidrar till att marken blir mer kväverik där den växer, vilket ängsblommor inte tycker om.

Växten sprider sig lätt med frön som explosivt kastas ut flera meter från frökapslarna. Ett frö kan överleva i marken i upp till 70 år. Kan även spridas med rotdelar.

Jättebalsamin

Växtlighet av Jättebalsamin som invasiv art

En växt som förekommer i nästan hela landet. Kommer ursprungligen från västra Himalaya.

Har en stor fröproduktion och sprider sig mycket lätt.

Trivs i fuktiga miljöer: vid åstränder, nära dammar, diken, sumpskogar, gödselstackar etc.

Lockar pollinatörer så att inhemska växter får färre besök. Konkurrerar också bort andra växter genom att ta mycket plats och solljus.

Växten är EU-listad och du är skyldig att ta bort den från din tomt. Lägg växtavfallet i plastpåsar och lämna in till Tumbergs återvinningscentral. Små mängder kan läggas i kärlet hemma för restavfall.

Gul skunkkalla

Gul Skunkkalla

En mycket invasiv våtmarksväxt från Nordamerika som kommit till Sverige som park- och trädgårdsväxt, men som nu finns i naturen.

Trivs i blöta miljöer så som sumpskog och översvämmade åstränder.

Får många frön per blomställning. Frön kan vila i jorden i flera år och sprids långa sträckor med hjälp av vatten.

Bildar mycket täta bestånd som täcker annan växtlighet och kan dämma upp vatten och därmed förändra miljön.

Växten är EU-listad och du är skyldig att ta bort den från din tomt. Lägg växtavfallet i plastpåsar och lämna in till Tumbergs återvinningscentral. Små mängder kan läggas i kärlet hemma för restavfall. 

Vresros

Vresros

En växt som inte är känd som invasiv men många vet att den sprider sig snabbt och invaderar stränder och sanddyner längs med kusten.

Finns i trädgårdar och planteringar men är vanligt förekommande i naturen i framförallt södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten.

Storväxt, vedartar och taggig buske med rosa eller vita blommor och nypon.

Vresrosen skuggar och tränger undan växtlighet och påverkar därmed den biologiska mångfalden.

Vresros som växt över en hel strand

Vresros har tagit över strand

Kanadensiskt gullris

Bild på en grön växt med gula blommor kallad Gulris

Det kanadensiska gullriset kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga med hjälp av vindspridda frön. Den tenderar att invadera öppna sandrika och näringsfattiga terränger där den tränger undan annan vegetation. Hotet är extra stort då växtsamhällen i dessa miljöer redan minskat kraftigt på grund av ändrad markanvändning.

Gullris har hittats i nästan hela landet. Det är endast Lappland som inte har några rapporterade bestånd.

Gullris anses vara något enklare att bekämpa än flera andra arter. Både slåtter, harvning och uppgräning är alternativ. Den är inte giftig och skyddsutrustning krävs därför inte.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons