PDF
Senast publicerad:

Kungörelse om bygglovsansökan för vindkraftverk - Skakeltorp 1:31

Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsansökan om ett vindkraftverk på fastigheten Skakeltorp, cirka 2 kilometer väster om Fly. Eventuella synpunkter ska vara Myndighetsnämnden Bygg och Miljö tillhanda senast 21 juni 2019. 

Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk på en max totalhöjd av 150 meter. Vindkraftverket kommer att placeras på fastigheten Skakeltorp 1:31, som ligger ca 2 km nordväst om Fly.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga nedan samt utställda i receptionen, kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 21 juni 2019.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan.pdf Pdf, 75.6 kB. 75.6 kB 2019-05-28 14.34
Underlag för bygglovsanasökan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-05-28 14.34
Bilaga 1 - Översiktskarta.pdf Pdf, 216.5 kB. 216.5 kB 2019-05-28 14.34
Bilaga 2 - Ljudberäkning.pdf Pdf, 241.8 kB. 241.8 kB 2019-05-28 14.34
Bilaga 3 Skuggberäkning.pdf Pdf, 302.3 kB. 302.3 kB 2019-05-28 14.34
Bilaga 4 - Fotomomtage.pdf Pdf, 542.5 kB. 542.5 kB 2019-05-28 14.34
Bilaga 5 - Teknisk specifikation.pdf Pdf, 125.9 kB. 125.9 kB 2019-05-28 14.34
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons