PDF
Senast publicerad: 2019-09-06
Kalkning av sjöar i Vårgårda

Kalkning av sjöar i Vårgårda kommun

Det är dags att kalka sjöar i Vårgårda kommun. Detta görs årligen, och utförs med båt och helikopter av ett företag som heter Movab AB. Den 9 september sker kalkning från båt och den 29 september från helikopter.

De sjöar som ska kalkas är:

 • Bäsjön
 • Lången
 • Klevasjön
 • St Fäsjön
 • Tåsjön
 • St Lången
 • Mörkabosjön
 • Jämnesjön
 • Kvinnestadsjön

Att tänka på när kalkningen genomförs är:

 • att inte befinna sig ute på sjöarna,
 • att det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk, och
 • att djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern.

Varför kalkning?

Under 1900-talet blev många sjöar och vattendrag i Sverige försurade, framför allt på grund av utsläpp från eldning med fossila bränslen.

Försurningen har medfört försämrade livsmöjligheter för fiskar och andra vattenlevande organismer, som i många fall helt slagits ut. Genom tekniska förbättringar har utsläppen av försurande ämnen minskat, men de skador som åstadkommits i våra vatten kan bara återställas genom tillförsel av kalk. 

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett mångårigt kalkningsprogram för att komma till rätta med problemet. Länsstyrelsen följer upp resultatet och förändringar i kalkningsprogrammet görs vid behov för att bästa effekt ska uppnås.

Vid frågor

Har du fler frågor så är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöenheten på telefonnummer 0322-60 06 00.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons