PDF
Senast publicerad:

Kungörelse - Information om inkomna förhandsbesked

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har det inkommit ansökan om förhandsbesked för fastigheten Muraren.

Förhandsbesked avser utbyggnad av kvarteret Muraren som gränsar mot Centrumgatan i öst, Kungsgatan i väst samt Marknadsplatsen i norr.

I förslaget redovisas bebyggelse med bostäder upp till 6 våningar. På bottenvåningar föreslås affärslokaler utmed Kungsgatan. Parkeringen utförs under mark.

Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende tillåtna bruttoarea.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga för granskning på kommunens hemsidalänk till annan webbplats samt vid receptionen, kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 28 juli 2021.

Ansökan Förhandsbesked Kvarteret Muraren - Bilaga 1 PlanschpresentationPDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons