PDF
Senast publicerad:
En familj med änder sittandes på en sten vid en sjö

Ökad skyddsnivå fågelinfluensa för dig som håller fjäderfän

Jordbruksverket beslutade den 2 november 2021 att upprätta ett nivå 2-område för delar av södra Sverige. Hela Västra Götaland omfattas av beslutet. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Beslutet innebär att:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.
  • Om det undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
  • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar* ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

*Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om du har fåglar i fångenskap för uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller sällskap.

Kontakta din veterinär vid förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa! Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Vanliga symtom på högpatogen fågelinfluensa är akut dödlighet, ibland föregående av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Hos värphöns är det vanligt att de lägger ägg med mjuka skal, för att sedan upphöra äggproduktionen helt.

Vid lågpatogen fågelinfluensa är symtomen mildare: nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

Information om fågelinfluensa och rådande läge

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Utbrott av fågelinfluensa i EU

Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020/2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer.

Under sommaren och hösten 2021 har smittan konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Det är viktigt att du har goda smittskyddsrutiner på din anläggning för att så långt möjligt förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar! Detta gör du genom att hålla dem inomhus eller, om detta inte är möjligt, utfodra dem under tak.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons