Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkomna bygglovsansökningar

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har inkommit ansökningar om bygglov för fastigheten Bältet 14 samt fastigheten Åkerholmen 2.

Ansökan om bygglov för uppförande av en mobilmast på fastigheten Bältet 14 i Vårgårda
Bygglov avser uppförande av mobilmaststation med antenn samt tillhörande
teknikbod. Stationen kommer att placeras på fastigheten Bältet 14
i anslutning till Autoliv i Vårgårda. Mastens höjd är 30 meter, vilket avviker
från tillåtna höjden i gällande detaljplanen.

Ansökan om bygglov för ett parhus på fastigheten Åkerholmen 2 i Vårgårda
Bygglovet avser nybyggnad av ett parhus med två bostäder i kv. Åkerholmen
i Algutstorp söder om Algutstorp förskola. I ansökan redovisas
bebyggelse med två bostäder i en plan med tillhörande carportar och
uterum.
Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende byggnadsarea
samt placering av en del av byggnaden/uterum på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Handlingar
Kungörelse, information om inkomna bygglovsansökningar Pdf, 176.7 kB.
Bältet 14 Pdf, 3.6 MB.
Åkerholmen 2 Pdf, 1.2 MB.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg
och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 28 mars 2022.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons