Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Bygglov

Bygglov för ändrad användning av skollokaler till anläggningsboende på fastigheten Skövde 2:74 i Vårgårda tätort.

Ansökan avser ändrad användning av en del av skollokaler i Kesbergsskolan under en begränsad tid på drygt 9 månader. Åtgärden syftar till att lösa tillfälligt behov av bostäder till flyktingar. Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende
användning av att skolbyggnad för anläggningsboende.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta oss via e-postadress:
bygg@vargarda.se


Synpunkter lämnas skriftligt till Vårgårda kommun, Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, senast den 6 april 2022.

Handlingar:
Kungörelse Pdf, 176.9 kB.
Handlingar Pdf, 1.2 MB.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons